Kullanım Koşulları

ve

Dizi’Sin.com KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

 • İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (aşağıda kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), Almanya adresinde faaliyette bulunan Dizi’Sin.com (aşağıda kısaca “dizifilm.biz” olarak anılacaktır) tarafından yönetilen dizifilm.biz ve alt alan adlarına ait internet sitelerini (ikisi birlikte aşağıda kısaca “Web siteleri” olarak anılacaktır) kullanacak kişiler (aşağıda kısaca “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak adlandırılacaktır) arasında akdedilmektedir (İşbu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında dizifilm.biz ve Kullanıcılar ayrı ayrı “Taraf”, birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır).
 • Kullanıcılar Sözleşme’nin kendileri tarafından onaylanması ile yürürlüğe gireceğini ve işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.

2. Sözleşmenin Konusu

 • dizifilm.biz sahip olduğu çoklu platformlar aracılığı ile ve internet üzerinden üyelerine yerli ve yabancı dizi, film, televizyon programları ve yayınları hakkında ilgili bilgilendirme, eğlendirme, etkileşim ve iletişim hizmetleri sunmaktadır.
 • İşbu Sözleşmenin konusu; Kullanıcılar tarafından Web siteleri’nde yazılı ve görsel ve dizifilm.biz tarafından belirlenebilecek sair materyaller ile konuşmaların (tümü birlikte “İçerikler” olarak anılacaktır) paylaşılmasına ilişkin usul ve esaslar ile Web Siteleri’nin kullanımına ilişkin hüküm ve koşulları belirlemek, kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmelerine ilişkin açık rızalarını vermelerini sağlamak ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

3. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

 • Web siteleri, işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanılmak koşuluyla 15 yaşını doldurmuş herkese açıktır. 15 yaşını doldurmamış kişiler veli/vasi’leri olmaksızın Web siteleri’ni kullanamazlar. Kullanıcı’nın Web siteleri’ne Facebook, Twitter veya e-posta hesabı üzerinden giriş yapması ile Kullanıcı statüsü başlamaktadır. Kullanıcı, Web siteleri’ne Facebook veya Twitter hesabı üzerinden girmesi halinde dizifilm.biz’a işbu Sözleşme’ye konu Web siteleri çerçevesinde, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Tumblr hesabına erişim için gerekli yetki ve izinleri verdiğini kabul eder.
 • dizifilm.biz, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. dizifilm.biz, işbu Sözleşme ve Web siteleri’nde belirtilen diğer kural ve koşullara aykırılık, Kullanıcı başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Kullanıcı ve paylaştığı İçerikler hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun dizifilm.biz tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın Kullanıcı statüsüne son verebilir.
 • Kullanıcı, Web siteleri’nin kullanımına imkan veren kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresinin yetkisiz kullanımını dizifilm.biz’a bildirmekle yükümlüdür. Kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, kullanıcı adını başka birine ait sahte profiller yaratmak üzere seçmeyeceğini, ilgili hakları üçüncü kişilere ait olan kullanıcı adlarını ilgili tarafların izni olmaksızın kullanmayacağını ve seçtiği kullanıcı adının hakaret içeren, müstehcen veya ahlaka aykırı nitelikte olmayacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın, bir kurum, kuruluş veya işletme adına hesap açması halinde söz konusu kurum, kuruluş veya işletmeyi temsil etmek için gerekli izni haiz olduğunu kabul ve taahhüt eder. dizifilm.biz, kendi takdirine bağlı olarak Kullanıcı’nın seçtiği kullanıcı adıyla Web siteleri’nden faydalanmasını reddedebilir.

3.4    Kullanıcı, oluşturulmuş kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.

3.5    Kullanıcı, Web siteleri’nde gerçekleştireceği tüm işlemlerde Sözleşme ile Web siteleri’nde zaman zaman yayınlanabilecek diğer hükümlere, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Web siteleri’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

3.6    Kullanıcı, Web siteleri’ne kendisi tarafından yüklenen bilgi, İçerik ve yazışmaların doğru ve hukuka uygun olduğunu, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını, dizifilm.biz’un yazılı onayı olmaksızın reklam, kampanya ve promosyon içerikleri, yarışma, çekiliş ve promosyon teklif ve duyuruları paylaşmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu madde başta olmak üzere Kullanıcı tarafından Web siteleri’ne yüklenen ve işbu Sözleşme ile Web siteleri’nde yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı bilgi ve içerikler dizifilm.biz tarafından neden gösterilmeksizin Web siteleri’nden kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Kullanıcı’nın Web siteleri’nden faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.

3.7    Kullanıcı, söz konusu İçerikler’in virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, truva atı, vs. zararlı materyaller içermeyeceğini, Web siteleri’ni veri madenciliği gibi amaçlarla kullanmayacağını beyan eder.

3.8    Kullanıcı, kendisine ait İçerikler’in bulunduğu sayfalar ve profil sayfası da dahil olmak üzere Web siteleri’nde reklam, kampanya ve promosyonların yayınlanabileceğini, buna ilişkin olarak hiçbir hak, itiraz veya talep öne süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9    Web siteleri’nin kullanımına ve Web siteleri’ne eklenen İçerikler’e ilişkin her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. dizifilm.biz, Kullanıcı’nın Web siteleri üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan dizifilm.biz’un uğrayacağı zararlar Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

3.10          Kullanıcı Web siteleri’nde yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Web siteleri’ne erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

3.11          Kullanıcı, hesabını Web siteleri üzerinden veya dizifilm.biz’a bildirimde bulunmak suretiyle istediği zaman herhangi bir sebep belirtmeksizin sonlandırabilir. İptal talepleri dizifilm.biz’a ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde yerine getirilecektir.

4. dizifilm.biz’un Hak ve Yükümlülükleri

 • Web siteleri’nde bulunan yazılımların, kodların, dizifilm.biz tarafından oluşturulan yazılı metinlerin, görsel ve tasarımların, logoların, grafiklerin, animasyonların, illüstrasyonların her türlü hakkı dizifilm.biz’a aittir.
 • Kullanıcı işbu Sözleşme ile, yüklediği fotoğraflar, videolar ve diğer Kullanıcılar’ın İçerikleri’ne yaptığı yorumlar da dahil olmak üzere Web siteleri’nde paylaştığı her türlü içeriğe ilişkin olarak, dizifilm.biz’un işbu Sözleşme’ye konu hizmeti herhangi bir mecrada herhangi bir formatta pazarlaması amacıyla ancak bununla sınırlı olmaksızın, bu İçerikleri kullanması, düzenlemesi, değiştirmesi, çoğaltması, dağıtması, türevlerini oluşturması ve görüntülemesi için dizifilm.biz’a dünya çapında, münhasır olmayan, daimi, değiştirilemez, bedelsiz ve devir ve alt lisansa konu olabilen sınırsız kullanım hakkı verir. dizifilm.biz, söz konusu İçerikler’i herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın kullanma hakkını haizdir.
 • Web siteleri’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Web siteleri’nden faydalanmanın ötesinde kullanılması, Web siteleri dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.
 • Ayrıca Kullanıcılar’ın

(I) Web siteleri’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Web siteleri’ne ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Web siteleri’nden faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması,

(II) Web siteleri’ne bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Web siteleri’nde yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgi ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve İçerikleri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması;

(III) Web siteleri’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Web siteleri, dizifilm.biz ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması;

(IV) Web siteleri’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, dizifilm.biz sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

 • dizifilm.biz’un herhangi bir sebep göstermeksizin işbu Sözleşme ve Web siteleri üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Web siteleri’ni yeniden organize etme, Web siteleri’nin konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. dizifilm.biz tarafından Sözleşme ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Web siteleri’nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Kullanıcıya Web siteleri üzerinden bildirilecektir. Söz konusu bildirim gerçekleştirildikten sonra Kullanıcı’nın Web siteleri’ni kullanmaya devam etmesi ile güncel koşulların Kullanıcı tarafından kabul edildiği addedilir.
 • Kullanıcı’ya ait hesabın silinmesi veya askıya alınması yahut içeriğin Kullanıcı tarafından kaldırılması halinde dizifilm.biz yedekleme, arşivleme veya sair amaçlarla içeriği ticari olarak makul bir süre boyunca saklayabilecektir.
 • Gizlilik Politikası

  • dizifilm.biz, Kullanıcılar’ın Web siteleri’ne üye olma ve Web siteleri’nden faydalanma süresince paylaştıkları ve paylaşacakları kişisel ve kişiliği belirleyebilecek bilgileri toplama, kullanma, depo etme, paylaşma ve her türlü işleme (“işlem” ya da “işlemek”) hakkını haizdir. İşlemeye tabi olacak olan veriler hassas kişisel veriler olarak kabul edilen verilerinizi de içerebilmektedir.
  • Kullanıcı bilgilerine ilişkin düzenlemeler İşbu Sözleşme kapsamında düzenlenmekte olup, dizifilm.biz, Kullanıcı bilgilerini işbu Sözleşme’ de belirtilen kapsam dışında kullanmamaktadır. Bazı durumlarda, dizifilm.biz çerezler (Cookie) aracılığıyla kişisel olmayan veri toplayabilir. Bu bilgiler Kullanıcılar’ı daha iyi anlamak ve Web siteleri’nin kullanılabilirlik, performans ve etkinliğini artırmak için kullanılır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi onaylayarak bilgilerinin bu şekilde kullanılmasına izin verdiğini kabul eder.
  • Kullanıcı, Web siteleri’nin , Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri (isim-soyisim, iletişim bilgileri ile Web siteleri’nden faydalanılmasında sağlanan her türlü bilgi) Kullanıcı ile iletişim kurmak, Kullanıcı’nın Web siteleri’ndeki tecrübesini iyileştirmek amacıyla kullanabileceği gibi kullanıcı profili oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak saklama ve kullanma gibi işleme hakkına ve bu doğrultuda bu bilgileri
   • Yasa ve yönetmeliklerde belirlenen kurumlar;
   • dizifilm.biz’un iş ortakları;
   • Vergi danışmanları, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar;
   • Şirketin veya Şirketin işletmesinin bir kısmı ya da tamamının potansiyel alıcı veya yatırımcıları;
   • IT sistemleri sağlayıcıları ile yetkilendirilmiş 3. Kişilerle paylaşmasına izin verdiğini kabul eder.
  • Kullanıcı, Web siteleri ile ilgili sorunların tanımlanması ve Web siteleri’nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, dizifilm.biz gereken hallerde kullanıcıların cihaz, cihaz işletim ve lokasyon bilgilerini  tespit etmekte ve kullanmakta olduğunu; bu bilgilerin ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılmasına izin verdiğini kabul eder.
  • Kullanıcı, dizifilm.biz’un yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri, Kullanıcı’nın Kullanıcı’nın bulunduğu ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarmasına izin verdiğini kabul eder.
  • Kullanıcı, dizifilm.biz’un sağladığı iletişim bilgileri aracılığıyla dizifilm.biz’un kendisine elektronik ticari ileti göndermesine izin verdiğini kabul eder.
  • Kullanıcı, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, ilgili bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, mevzuatta öngörülen koşullarla kişisel verilerin silinmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, kendisiyle iletişime geçilmesine engel olunmasını talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu haklarını info@dizifilm.biz e-posta adresine e-posta göndererek kullanabilir.
  • Web siteleri üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, dizifilm.biz’un bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
 • Sorumluluğun Sınırlandırılması

  • dizifilm.biz, Web siteleri’ne girilmesi, Web siteleri’nin ya da Web siteleri’ndeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. dizifilm.biz, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Web siteleri’ne ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Web siteleri’nin kullanılması ile dizifilm.biz’un kullanım/ziyaret sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.
  • dizifilm.biz kendisine iletilen ihbarlar üzerine üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden İçerikler’i yayından kaldırabileceği gibi, söz konusu ihlalleri tekrarlayan Kullanıcı hesaplarını silme hakkına da sahiptir. Kendilerine ait İçerikler’in fikri mülkiyet haklarını ihlal teşkil edecek şekilde kullanıldığını iddia eden Kullancılar, söz konusu içeriğe ilişkin ayrıntıları belirtmek suretiyle iletişim bilgilerini vererek ıslak veya elektronik imzalı şekilde, söz konusu ihlali dizifilm.biz’un şirket adresine veya info@dizifilm.biz e-posta adresine bildirecektir.
  • dizifilm.biz, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sinirli olmaksızın Web siteleri’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiç bir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. dizifilm.biz, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
  • Kullanıcı, Web siteleri ve Web siteleri üzerinden sunulan İçerikler’e erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Web siteleri’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Web siteleri’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
  • Kullanıcı, Web siteleri’nin Web siteleri’ne virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Web siteleri’nden yahut Web siteleri’ne bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini ve dizifilm.biz’un yazılıma ilişkin olarak destek, bakım, güncelleme veya yeni versiyonlar sağlama yükümlülüğünün olmadığını bildiğini kabul etmektedir.

Uyuşmazlıkların Çözümü

 • İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul ederek yukarıdaki bilgileri okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak:

 • Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm hükümleri anlayıp onayladığımı,
 • Yukarıda açıklandıkları şekilde Kişisel Verilerimin ve Hassas Kişisel Verilerimin işlenmesine ve üçüncü kişiler ile paylaşılmasına rıza gösterdiğimi,
 • dizifilm.biz’un tarafıma elektronik ticari ileti göndermesine rıza gösterdiğimi kabul ederim.